Kontakt

Benny Hald   Initiativtagare / arrangör

Kontakta mig gärna på telefon: 0737 20 32 18

Kari Högberg   Arrangör

Kontakta mig gärna på telefon: 0707 49 98 28        

Mail: halsodagarinordstan@gmail.com